BIESZCZADZKIE NOCLEGI Z KLIMATEM!

Zwiń/Rozwiń menu

WARSZTATY I PLENERY

To oddzielna propozycja adresowana do małych grup teatralnych, artystycznych czy kół plastycznych funkcjonujących przy domach kultury( miejskich, młodzieżowych, osiedlowych etc.), szkół różnego szczebla, ośrodków terapeutycznych czy uniwersytetów dla dorosłych, możliwa do zrealizowania zwłaszcza wiosną (kwiecień-czerwiec) lub jesienią (wrzesień-październik)

W trakcie tygodniowych warsztatów czy plenerów, w cenie pobytu z przyjemnością podzielimy się swą wiedzą i umiejętnościami jak też doświadczeniem wieloletnim w pracy z młodzieżą i dorosłymi ludźmi. Zakupy potrzebnych materiałów pozostają w gestii osób uczestniczących.

WARSZTATY TEATRALNE I KRACJI OSOBISTEJ

Oprócz pracy nad budowaniem etiud teatralnych warsztaty mogą zawierać elementy:

 • Trening kreacji osobistej, autoprezentacji, integracji i reintegracji
 • Otwarcie na samego siebie i drugiego człowieka
 • Stymulację procesów twórczego myślenia
 • Naukę koncentracji i relaksacji
 • Trening wchodzenia w różne role społeczne
 • Ruch i mowa ciała jako stymulator procesów życiowych
 • Odwaga, emocja i wyobraźnia sceniczna przydatne nie tylko na scenie
 • Impostacja głosu i dykcja wyznacznikiem klasy człowieka
 • Muzyka jako ważny element teatru
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Improwizacje sceniczne
 • Zabawa w teatr jako element pedagogiki

PLENERY MALARSKIE

Oprócz malowania obrazów zawierać mogą

 • Przygotowanie podobrazi
 • Poznawanie technik i warsztatu malarskiego
 • Poznawanie podstaw rysunku szkicowego
 • Projektowanie tematów do obrazów